Equality Works 工作坊內容

以下為 Equality Works 一系列的工作坊活動,參與團體可以按照團體需要與 Equality Works 團隊聯絡,自行Mix & Match 3 - 5 個工作坊活動。

1. 《新生活觀之第二身份》

時間:15分鐘
內容:活動開始時拋開平日身份,抽取新身份,讓你忘記生活壓力,一同以平等眼光互相交流,學習新角度互相交流

2. 《猜透猜不透》

時間:30分鐘
內容:透過「才能配對卡」配對遊戲,殘疾遊戲導師教你創意卡牌遊戲猜猜別人心思,仲親身分享佢哋嘅生活智慧

3. 《樂融感恩3選一A》– 「冷知識大比拼」

時間:20 – 25 分鐘
內容:以小組比賽形式,猜猜不同殘疾人士嘅日常生活之道/共融相處技巧,逐一打破你對佢哋嘅迷思!

4. 《樂融感恩3選一B》–「玩轉新角度」

時間:20 – 25 分鐘
內容:透過青年團隊自創嘅微電影遊戲 ——《消失的同行者》,感受弱勢人士嘅生活細節,了解如何與佢哋同行

5. 《樂融感恩3選一C》–「內心解碼器」

時間:15 – 20分鐘
內容:透過聆聽、看見、深入交流分享,了解弱勢群體嘅內心世界,尋找佢哋嘅「需求密碼」

6. 《不拖手的二人世界》–「有圖有真相」

時間:15 – 20分鐘
內容:團隊精心挑選不同殘疾人士最鐘意嘅生活興趣,讓你擁有新角度看看新生活方式

7. 《同理心青年領袖地圖》

時間:20 – 25 分鐘
內容:同理心為關鍵嘅領袖特質,一同換位思考,代入弱勢人士嘅角度,學習理解身邊人平日嘅想法同感受的技巧

8. 《真人圖書館 – 深度內心掃瞄》

時間:30分鐘
內容:深度交流環節,你問佢答,拉近你和殘疾遊戲導師的距離,尋找你從未知道嘅答案